Công ty cổ phần Điện Bắc Nà được niêm yết lên sàn HNX.
Cập nhật: 30/11/2019

- Ngày 23/12, Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo chấp thuận cho Công ty cổ phần Điện Bắc Nà được niêm yết lên sàn HNX. Khối lượng cổ phiếu đăng ký là 15,5 triệu cổ phiếu, mã chứng khoán EBA.

-    Điện Bắc Nà được thành lập và hoạt động từ ngày 15/01/2017 với vốn điều lệ đăng ký là 45 tỷ đồng. Sau 3 đợt tăng vốn, tính đến hiện nay số vốn điều lệ của EBA đã tăng lên 155 tỷ đồng. Công ty hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng.