Động thổ xây dựng Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1
Cập nhật: 28/09/2019

Sáng ngày 26/9, tại xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, Ban Quản lý dự án điện 3 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã tổ chức động thổ xây dựng dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1.

Đây là dự án sử dụng vốn tự có và vốn vay thương mại trong nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tổng mức đầu tư hơn 1.112 tỷ đồng.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh tại Văn bản số 356/TTg-CN ngày 09/3/2017. Chủ trương đầu tư dự án được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt tại Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 26/12/2017. 

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1 có công suất 50 MWp. Khi đưa vào vận hành, Nhà máy sẽ bổ sung khoảng 80,975 triệu kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia.

Dự kiến, dự án hoàn thành vào tháng 7/2020.