Tăng cường lực lượng trên công trường để đẩy nhanh tiến độ đường dây 500 kV mạch 3
Cập nhật: 28/09/2019

Đó là yêu cầu của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân đối với các đơn vị thi công tại buổi họp giao ban tiến độ đường dây 500 kV Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku 2 (đường dây 500 kV mạch 3), diễn ra ngày 25/9, tại Đà Nẵng.

Tham dự cuộc họp còn có ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng giám đốc EVN, ông Nguyễn Tuấn Tùng – Tổng giám đốc EVNNPT, ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), lãnh đạo các ban chuyên môn của EVN cùng các nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát tham gia xây dựng công trình.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân yêu cầu CPMB cần rà soát lực lượng làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (BTPGMB), đảm bảo luôn có nhân lực bám sát tại các địa phương để phối hợp giải quyết. Cùng với đó, hỗ trợ nhà thầu thi công làm việc với chính quyền địa phương và các hộ dân để đẩy nhanh tiến độ bồi thường phục vụ thi công.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

EVNNPT và CPMB tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng và an toàn trên công trường, kiểm tra giám sát qua phần mềm quản lý đầu tư xây dựng.

Yêu cầu các nhà thầu tư vấn giám sát bố trí đủ nhân lực giám sát tại công trường để đôn đốc tiến độ thi công, giám sát chất lượng, kịp thời phát hiện các sai lệch so với thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình; tổ chức nghiệm thu theo quy định.

Đối với các nhà thầu tư vấn giám sát, Tổng giám đốc EVN yêu cầu báo cáo hàng tuần/hàng ngày về lực lượng thi công, thiết bị của nhà thầu trên công trường và xem xét kiến nghị điều chỉnh kịp thời phạm vi công việc nếu nhà thầu thi công không đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đối với nhà thầu thi công, ông Trần Đình Nhân yêu cầu tăng cường nhân lực và thiết bị thi công trên công trường theo đúng cam kết, tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng, tranh thủ thời tiết thuận lợi và có giải pháp thi công hợp lý để đẩy nhanh tiến độ thi công. Chủ động làm việc với địa phương và phối hợp với CPMB tháo gỡ khó khăn vướng mắc về BTGPMB để phục vụ thi công.

Tăng cường công tác giám sát nội bộ của nhà thầu, có biện pháp để tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng, thực hiện nghiêm hệ thống quản lý chất lượng và biện pháp thi công xây dựng đã được chủ đầu tư phê duyệt.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) cho biết, tiến độ thực hiện dự án đang chậm so với kế hoạch đề ra. Cụ thể: Về công tác bàn giao mặt bằng tính đến hết tháng 9/2019, thực hiện chỉ đạt 85% kế hoạch. Về công tác cung cấp cột thép của một số lô thầu cũng đang giao chậm so với tiến độ cam kết, ảnh hưởng đến tiến độ dựng cột. Về thi công, đúc móng thực hiện mới xấp xỉ 77% kế hoạch.

Nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ, ngoài vướng mắc trong công tác BTGPMB thì còn một số nguyên nhân khác như: Một số đoạn tuyến phải điều chỉnh trong quá trình thi công, phải thỏa thuận lại tuyến, thẩm định, trình duyệt mất nhiều thời gian. Cùng với đó, phần lớn tuyến đường dây đi qua khu vực có điều kiện thi công khó khăn, thời tiết khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã bắt đầu vào mùa mưa.

Ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB báo cáo tiến độ thi công dự án đến thời điểm hiện nay

Một số nhà thầu xây lắp chưa chủ động tập trung lực lượng để cùng chủ đầu tư và địa phương vận động bàn giao móng cho thi công trong khi chờ phê duyệt phương án bồi thường; hoặc sau khi nhận bàn giao mặt bằng thì lại chưa tập trung ngay được lực lượng để thi công,...

Tại buổi làm việc, các đơn vị thi công đã cam kết với lãnh đạo EVN, khi được bàn giao mặt bằng, sau 30 ngày sẽ đúc móng xong và sau 20 ngày dựng cột xong.

Đây là dự án điện rất quan trọng, cấp bách để đảm bảo điện cho miền Nam từ năm 2020.