Sản phẩm, dịch vụ của Công ty
Cập nhật: 28/09/2019

Công ty cổ phần Điện Bắc Nà được thành lập nhằm mục đích đầu tư, quản lý và vận hành Nhà máy thủy điện Bắc Nà. Theo đó, hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh mua bán điện.

Căn cứ quy định pháp luật hiện nay, Nhà nước độc quyền trong lĩnh vực truyền tải và phân phối điện. Do đó, toàn bộ sản lượng điện sản xuất của nhà máy được Công ty xuất bán cho Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc theo Hợp đồng số 158/EVNNPC-B9 ngày 26/10/2015 (Hợp đồng mua bán điện nhà máy thủy điện Bắc Nà) và Hợp đồng số 231/EVNNPC-KD ngày 15/05/2019 (Hợp đồng mua bán điện nhà máy thủy điện Bắc Nà 1).

Như vậy, doanh thu hàng năm của Công ty phụ thuộc chủ yếu vào sản lượng điện xuất bán và giá bán điện do Cục điều tiết điện lực – Bộ công thương quy định.

 • Thông tin chung về Nhà máy Thủy điện Bắc Nà:

Nhà máy thủy điện Bắc Nà được đầu tư theo hình thức BOO. Nhà máy thuộc địa phận xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Một số thông số kỹ thuật của dự án:

 • Cấp điện áp hòa đồng bộ lên lưới: 110 KV
 • Cột nước tính toán: 279 m
 • Công suất lắp máy: 2 x 8,5 MW
 • Công suất đảm bảo: 3,35 MW

Toàn bộ thiết bị chính và hệ thống điều khiển vận hành của Nhà máy do Nhà thầu FLOVEL cung cấp theo Hợp đồng được ký kết, đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

Một số mốc tiến độ đầu tư xây dựng dự án:

 • Khởi công xây dựng công trình: 01/7/2014
 • Hòa lưới điện Quốc gia tổ máy số I: Ngày 14/12/2016
 • Hòa lưới điện Quốc gia tổ máy số II: Ngày 14/12/2016

Kết quả sản xuất kinh doanh của dự án:

 • Công suất thiết kế trung bình: 67,21 triệu kWh/ năm
 • Doanh thu trung bình: khoảng 70 tỷ đồng/ năm
Nguồn: Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
 • Nhà máy Thủy điện Bắc Nà 1:

Ngoài Nhà máy Thủy điện Bắc Nà đang vận hành và khai thác ở trên, Công ty hiện đang đầu tư dự án thủy điện thứ 2 là Dự án Thủy điện Bắc Nà 1 theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1326/QĐ-UBND ngày 07/05/2018 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cao cấp.

Địa điểm dự án: Xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Mục tiêu dự án: Cung cấp lượng điện bình quân năm Eo = 9,17 triệu kwh/năm vào lưới điện quốc gia.

Một số thông số kỹ thuật của dự án:

 • Cấp điện áp hòa đồng bộ lên lưới: 35 KV
 • Cột nước tính toán: 121,57 m
 • Công suất lắp máy: 2,8 MW
 • Công suất đảm bảo: 0,5 MW

Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến):

Khởi công xây dựng công trình: Tháng 6/2018

Hoàn thành lắp đặt thiết bị cơ điện, đưa dự án vào phát điện: Tháng 12/2019